انتقال اعتبار بین سیم کارت های رایتل

انتقال اعتبار بین سیم کارت های رایتل ممکن شد
با ارائه این سرویس، مشترکین رایتل قادر به انتقال اعتبار ریالی خود به سایر مشترکین سیم کارت های اعتباری یا دیتای رایتل خواهند بود.

مدیرکل روابط عمومی رایتل گفت: از این پس فعال سازی سرویس انتقال اعتبار، از طریق شماره گیری کد دستوری *133# از طریق خطوط رایتل ممکن است.
حمید طاهردوست با اعلام این خبر افزود: این سرویس که هم اکنون بر روی سیمکارت های رایتل فعال است مشترکین این اپراتور را قادر می سازد تا از خطوط اعتباری و دیتای خود برای دیگر خطوط اعتباری و دیتای رایتل انتقال شارژ دهند.
وی ادامه داد: برای هر بار انتقال اعتبار، 500 ریال کارمزد از فرستنده اعتبار کسر می گردد.
طاهردوست در پایان با اشاره به اهمیت این سرویس برای مشترکین رایتل گفت: یکی از کاربردهای این سرویس، انتقال اعتبار به تجهیزات ارتباطی‌ای نظیر آیپد است که از کدهای دستوری (USSD) پشتیبانی نمی کنند.

Credit transfer between SIM cards will be Raytl
By providing this service , subscribers Raytl able to transfer credits to your Card or other prepaid subscribers will Raytl data .

Director of Public Relations Raytl said after activation of the credit transfer service , USSD by dialing * 133 # from the lines may Raytl .
Hamid Tahrdvst announcement added that the service is already active Raytl on the SIM card enables the subscriber to use their data for lines of credit and other credit lines and data transmission Raytl to charge .
She continued to per credit transfer , 500 rials fee will be deducted from the sender’s account .
Referring to the importance of these services for subscribers at the end of Tahrdvst Raytl said one uses this service transfer credit connecting devices such as the iPad , the command code (USSD) are not supported .

  • انتقال شارژ رایتل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *