غرفه برتر نمایشگاه الکامپ رایتل

با انتخاب بازدیدکنندگان
رایتل، غرفه برتر نمایشگاه الکامپ شد
با انتخاب بازدیدکنندگان از نمایشگاه الکامپ 2013 رایتل به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، نوزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ2013) در حالی به پایان رسید که رایتل به عنوان غرفه برتر معرفی شد.
بنابر این خبر، این انتخاب با توجه به نظرسنجی که توسط غرفه وزارت کشور مستقر در نمایشگاه از بازدیدکنندگان انجام شد صورت گرفت.
انسجام و نظم در پاسخگویی، معرفی سرویس ها و محصولات جدید به عنوان اپراتور پیشرو در عرصه فناوری های نوین و استقبال بی نظیر مردم از غرفه این اپراتور از دلایل این انتخاب توسط بازدیدکنندگان به حساب می آید.
طرح تخفیف دانشجویی، طرح های تخفیف پلکانی و تامین اجتماعی رایتل که باعث تشویق بسیاری از هموطنان به استفاده از فناوری نسل سوم تلفن همراه شد نیز از دیگر دلایل استقبال از غرفه رایتل در نمایشگاه الکامپ 2013 به حساب می آمد.

منبع: http://www.rightel.ir/News/Details/35707cbd-d567-4d88-b795-a29000dc28fc

Visitor Choice
Rightel , Premier Exhibitor Showcase will Elecomp
Visitors of the exhibition booth selection Elecomp 2013 Rightel the top of this exhibition was selected .

Public Relations Rightel , an exhibition of nineteenth Electronics, Computer and E-Commerce ( Elecomp 2013) while the Rightel finished as the best in the booth .
According to this report, the selection according to the survey by the Ministry booth in the exhibition visitors was carried out .
Integrity and accountability in order to introduce new products and services as a leading operator in the field of new technologies and meet people unbeatable reason chosen by visitors to the booth operator is considered .
Design student discount , rebate schemes and social security stepped Rightel that encourages many people to use third generation technology of mobile phone has also welcomed other reasons Rightel booth at the show was the Elecomp 2013 .

Rightel, Social Security Raytl, Raytl as the premier Booth, plans stepped discount, Raytl booth, booth exhibition Raytl Elecomp, Electronics Fair
News Raytl search Raytl, Raytl services, about Raytl gains Raytl, Raytl

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *